Bescherming persoonsgegeven


Derungs Licht AG neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Onderstaande verklaring laat u zien hoe wij de bescherming van uw persoonlijk informatie garanderen.

Algemene opmerkingen over bescherming van persoonsgegevens


Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en verheugen ons over uw interesse in onze producten en diensten. De firma Derungs neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Hieronder kunt u lezen hoe deze bescherming bij ons gestalte wordt gegeven.

Het is mogelijk onze website te bezoeken zonder persoonsgerelateerde gegevens achter te laten, dus zonder dat u uw identiteit aan ons openbaart.
Wanneer u echter contact met ons opneemt – vooral wanneer dat is om te gaan maken van onze diensten - dan kan het nodig zijn dat wij informatie die verband houdt met uw identiteit (persoongerelateerde gegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer) opvragen, opslaan, verwerken en gebruiken.


Wij wijzen er echter nadrukkelijk op dat u niet verplicht bent persoonsgerelateerde gegevens aan ons te openbaren. Het beantwoorden van zulke vragen is steeds vrijwillig.


In de omgang met uw persoonsgerelateerde gegevens houden wij ons steeds aan de wettelijke bepalingen hieromtrent, in het bijzonder aan de Zwitserse wet bescherming persoonsgegevens (DSG - Datenschutzgesetz).
Wij verzamelen en gebruiken de door u verstrekte persoonsgerelateerde gegevens en de gegevens die we als gevolg van uw bezoek aan onze website verkrijgen, uitsluitend voor het afwikkelen van het contact dat u met ons opgenomen hebt. Uitsluitend de gegevens die u zelf aan ons medegedeeld hebt worden door ons opgeslagen, om ze na het afwikkelen van het contact zo snel mogelijk weer te wissen.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van niet-persoonsgerelateerde gegevens


Zoals reeds eerder vermeld kunt u onze website bezoeken zonder gegevens over uw persoonlijke identiteit prijs te geven. Onze webservers slaan dan alleen toegangsgegevens op die niet naar personen te herleiden zijn, namelijk het IP-adres dat uw ISP (internet service provider) u heeft toegewezen, de website waarvanuit u bij ons terechtkwam, datum en tijd van opvraging van webinhoud, en de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden uitsluitend benut ter verbetering van ons webaanbod, d.m.v. statistische gegevens over het gebruik van onze website. De gegevens zijn niet te herleiden naar uw persoonlijke identiteit.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens voor vastgelegde doelen


Persoonsgerelateerde gegevens worden door ons alleen verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt, als u deze in het kader van uw gebruik van onze website zelf vrijwillig hebt medegedeeld, en u met de verdere verwerking ervan uitdrukkelijk hebt ingestemd. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de persoonsgerelateerde gegevens die we verkrijgen door uw bezoek aan onze website, uitsluitend binnen het kader van de wettelijke bepalingen en slechts om het doel te bereiken waarvoor u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.
Er vindt geen verwerking plaats in derde landen buiten de EU. Indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met verdere verwerking van uw gegevens, worden die na het bereiken van het doel zo snel mogelijk gewist.

Doorgeven van persoonsgerelateerde gegevens


Het doorgeven van uw gegevens gebeurt uitsluitend indien en voor zover dat wettelijk verplicht is, of voor zover dat nodig is voor de orderafwikkeling en dan binnen de door u gegeven toestemming. Met uw beschermingswaardige belangen wordt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen steeds rekening gehouden. Voor het overige worden geen gegevens aan derden doorgegeven.

Inlichtingenrecht volgens DSG artikel 8


Volgens de Zwitserse wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens (DSG) hebt u het recht op elk moment inlichtingen te verlangen over door ons verzamelde en opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens (inclusief de herkomst van die gegevens en het doel van de opslag), over de degene aan wie gegevens eventueel zijn doorgegeven, en het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen.

Herroepen van toestemmingen, toezending van e-mailreclame, contactadres bescherming persoonsgegevens


Aan ons verstrekte toestemmingen/akkoordverklaringen kunt u op elk moment intrekken met vooruitwerkende kracht. U kunt u daartoe schriftelijk wenden aan

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Zwitserland
mailbox@derungslicht.com

Dit adres kunt u ook gebruiken als u niet langer reclame per e-mail van ons wilt ontvangen, als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoongerelateerde gegevens, en als u correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens verlangt.


Gegevensbeveiliging


Wij beveiligen onze website en alle overige systemen door middel van de modernste technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, manipulatie, en tegen toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden op basis van de technologische vooruitgang doorlopend verbeterd.

Gebruik van Cookies


Cookies zijn alfanumerieke identificeringstekens in de vorm van kleine bestanden, die wij via uw webbrowser of andere programma’s op de harde schijf van uw computer plaatsen. Ze maken het onze systemen mogelijk uw browser te herkennen. Ze dienen om onze service te verbeteren. Wij gebruiken uitsluitend ‘session cookies’.
Deze ‘session cookies’ blijven slechts bestaan tot het moment dat u uw browser afsluit. Daarna worden ze automatisch gewist. Ze roepen geen op uw vaste schijf over u opgeslagen informatie op en beïnvloeden of beschadigen op geen enkele wijze uw computer of uw bestanden. Ze bevatten ook geen virussen.
Om te zorgen dat ons internetaanbod voor onze klanten nuttig en interessant is, maken wij m.b.v. cookies statistieken over het gebruik van onze website. In deze cookies worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen. De statistische verwerking gebeurt op basis van een aan u toegewezen ID-nummer. Dit ID-nummer maakt geen identificatie van uw persoon mogelijk. U kunt cookies toestaan of weigeren. De meeste webbrowsers staan cookies standaard toe, maar u kunt in de instellingen van uw browser vastleggen dat u dat niet wilt.
De help-functie in het menu van de meeste browsers legt u uit hoe u in uw browser kunt instellen dat geen nieuwe cookies mogen worden opgeslagen of geaccepteerd, of dat u gewaarschuwd wordt als een site een cookie wil plaatsen. Ook vindt u daar aanwijzingen over het desgewenst wissen van alle opgeslagen cookies.


Wijzigingen van deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens


Omdat de randvoorwaarden van de bescherming van persoonsgegeven steeds kunnen veranderen, moeten wij ons het recht voorbehouden, deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens en onze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen aan eventueel gewijzigde wetgeving of jurisprudentie. Alleen de op een bepaald moment hier openbaar gemaakte versie is geldig.


Wij raden u daarom aan regelmatig onze website te bezoeken zodat u van eventuele wijzigingen kennis kunt nemen.


ContactgegevensVoor vragen, klachten of suggesties kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw reacties op onze verklaring bescherming persoonsgegevens. De contactgegevens zijn:

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Zwitserland
Tel.: +41 71 388 11 66
Fax: +41 71 388 11 77
E-mail: mailbox@derungslicht.com

Versie: 3 november 2007


">

Bescherming persoonsgegeven


Derungs Licht AG neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Onderstaande verklaring laat u zien hoe wij de bescherming van uw persoonlijk informatie garanderen.

Algemene opmerkingen over bescherming van persoonsgegevens


Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en verheugen ons over uw interesse in onze producten en diensten. De firma Derungs neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Hieronder kunt u lezen hoe deze bescherming bij ons gestalte wordt gegeven.

Het is mogelijk onze website te bezoeken zonder persoonsgerelateerde gegevens achter te laten, dus zonder dat u uw identiteit aan ons openbaart.
Wanneer u echter contact met ons opneemt – vooral wanneer dat is om te gaan maken van onze diensten - dan kan het nodig zijn dat wij informatie die verband houdt met uw identiteit (persoongerelateerde gegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer) opvragen, opslaan, verwerken en gebruiken.


Wij wijzen er echter nadrukkelijk op dat u niet verplicht bent persoonsgerelateerde gegevens aan ons te openbaren. Het beantwoorden van zulke vragen is steeds vrijwillig.


In de omgang met uw persoonsgerelateerde gegevens houden wij ons steeds aan de wettelijke bepalingen hieromtrent, in het bijzonder aan de Zwitserse wet bescherming persoonsgegevens (DSG - Datenschutzgesetz).
Wij verzamelen en gebruiken de door u verstrekte persoonsgerelateerde gegevens en de gegevens die we als gevolg van uw bezoek aan onze website verkrijgen, uitsluitend voor het afwikkelen van het contact dat u met ons opgenomen hebt. Uitsluitend de gegevens die u zelf aan ons medegedeeld hebt worden door ons opgeslagen, om ze na het afwikkelen van het contact zo snel mogelijk weer te wissen.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van niet-persoonsgerelateerde gegevens


Zoals reeds eerder vermeld kunt u onze website bezoeken zonder gegevens over uw persoonlijke identiteit prijs te geven. Onze webservers slaan dan alleen toegangsgegevens op die niet naar personen te herleiden zijn, namelijk het IP-adres dat uw ISP (internet service provider) u heeft toegewezen, de website waarvanuit u bij ons terechtkwam, datum en tijd van opvraging van webinhoud, en de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden uitsluitend benut ter verbetering van ons webaanbod, d.m.v. statistische gegevens over het gebruik van onze website. De gegevens zijn niet te herleiden naar uw persoonlijke identiteit.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens voor vastgelegde doelen


Persoonsgerelateerde gegevens worden door ons alleen verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt, als u deze in het kader van uw gebruik van onze website zelf vrijwillig hebt medegedeeld, en u met de verdere verwerking ervan uitdrukkelijk hebt ingestemd. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de persoonsgerelateerde gegevens die we verkrijgen door uw bezoek aan onze website, uitsluitend binnen het kader van de wettelijke bepalingen en slechts om het doel te bereiken waarvoor u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.
Er vindt geen verwerking plaats in derde landen buiten de EU. Indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met verdere verwerking van uw gegevens, worden die na het bereiken van het doel zo snel mogelijk gewist.

Doorgeven van persoonsgerelateerde gegevens


Het doorgeven van uw gegevens gebeurt uitsluitend indien en voor zover dat wettelijk verplicht is, of voor zover dat nodig is voor de orderafwikkeling en dan binnen de door u gegeven toestemming. Met uw beschermingswaardige belangen wordt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen steeds rekening gehouden. Voor het overige worden geen gegevens aan derden doorgegeven.

Inlichtingenrecht volgens DSG artikel 8


Volgens de Zwitserse wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens (DSG) hebt u het recht op elk moment inlichtingen te verlangen over door ons verzamelde en opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens (inclusief de herkomst van die gegevens en het doel van de opslag), over de degene aan wie gegevens eventueel zijn doorgegeven, en het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen.

Herroepen van toestemmingen, toezending van e-mailreclame, contactadres bescherming persoonsgegevens


Aan ons verstrekte toestemmingen/akkoordverklaringen kunt u op elk moment intrekken met vooruitwerkende kracht. U kunt u daartoe schriftelijk wenden aan

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Zwitserland
mailbox@derungslicht.com

Dit adres kunt u ook gebruiken als u niet langer reclame per e-mail van ons wilt ontvangen, als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoongerelateerde gegevens, en als u correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens verlangt.


Gegevensbeveiliging


Wij beveiligen onze website en alle overige systemen door middel van de modernste technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, manipulatie, en tegen toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden op basis van de technologische vooruitgang doorlopend verbeterd.

Gebruik van Cookies


Cookies zijn alfanumerieke identificeringstekens in de vorm van kleine bestanden, die wij via uw webbrowser of andere programma’s op de harde schijf van uw computer plaatsen. Ze maken het onze systemen mogelijk uw browser te herkennen. Ze dienen om onze service te verbeteren. Wij gebruiken uitsluitend ‘session cookies’.
Deze ‘session cookies’ blijven slechts bestaan tot het moment dat u uw browser afsluit. Daarna worden ze automatisch gewist. Ze roepen geen op uw vaste schijf over u opgeslagen informatie op en beïnvloeden of beschadigen op geen enkele wijze uw computer of uw bestanden. Ze bevatten ook geen virussen.
Om te zorgen dat ons internetaanbod voor onze klanten nuttig en interessant is, maken wij m.b.v. cookies statistieken over het gebruik van onze website. In deze cookies worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen. De statistische verwerking gebeurt op basis van een aan u toegewezen ID-nummer. Dit ID-nummer maakt geen identificatie van uw persoon mogelijk. U kunt cookies toestaan of weigeren. De meeste webbrowsers staan cookies standaard toe, maar u kunt in de instellingen van uw browser vastleggen dat u dat niet wilt.
De help-functie in het menu van de meeste browsers legt u uit hoe u in uw browser kunt instellen dat geen nieuwe cookies mogen worden opgeslagen of geaccepteerd, of dat u gewaarschuwd wordt als een site een cookie wil plaatsen. Ook vindt u daar aanwijzingen over het desgewenst wissen van alle opgeslagen cookies.


Wijzigingen van deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens


Omdat de randvoorwaarden van de bescherming van persoonsgegeven steeds kunnen veranderen, moeten wij ons het recht voorbehouden, deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens en onze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen aan eventueel gewijzigde wetgeving of jurisprudentie. Alleen de op een bepaald moment hier openbaar gemaakte versie is geldig.


Wij raden u daarom aan regelmatig onze website te bezoeken zodat u van eventuele wijzigingen kennis kunt nemen.


ContactgegevensVoor vragen, klachten of suggesties kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw reacties op onze verklaring bescherming persoonsgegevens. De contactgegevens zijn:

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Zwitserland
Tel.: +41 71 388 11 66
Fax: +41 71 388 11 77
E-mail: mailbox@derungslicht.com

Versie: 3 november 2007


Lettergrootte