Algemene opmerkingen


Algemeen

U kunt deze website met vrijwel elk bladerprogramma (‘browser’) bekijken. Voor een optimale weergave bevelen wij echter de volgende specificaties aan: Deze internetsite gebruikt naast de klassieke elementen zoals de programmeertaal HTML op sommige pagina's ook geavanceerdere functies, die voor u het verblijf op onze site moeten veraangenamen. Daartoe behoren o.a. technieken zoals JavaScript. Mocht u hierdoor problemen ervaren bij de weergave van de webpagina’s, dan kunt u in de helpteksten tips voor oplossingen vinden.

Links

Verwijzingen, ook wel hyperlinks of kortweg links genoemd, herkent u op onze pagina's steeds door de weergave in blauwe tekst. Bij links naar externe wegpagina’s, dus pagina’s buiten de websites van Waldmann en dochterondernemingen, geldt het volgende: Wij hebben deze links zorgvuldig geselecteerd en willen u daarmee interessante informatie geven. Het Landesgericht Hamburg heeft echter in een vonnis van 12-05-1998 echter uitgesproken dat men door het aanbrengen of openbaren van links ook verantwoording moet dragen voor de inhoud van de pagina’s waarnaar gelinkt wordt. Dit kan - zo stelde deze rechtbank - alleen worden voorkomen indien men zich uitdrukkelijk van de inhoud van de gelinkte pagina resp. van de gehele website distantieert. Daarom benadrukken we op deze plaats uitdrukkelijk, dat wij generlei invloed hebben op de vormgeving en inhouden van gelinkte pagina’s, en dat wij ons in juridische zin van de inhoud van de gelinkte pagina's inclusief alle onderpagina’s distantiëren.

Van de redactie

Het informatieaanbod van Herbert Waldmann GmbH & Co. KG op deze server is met zorgvuldigheid samengesteld en wordt doorlopend bijgewerkt. Desondanks kunnen wij de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud niet garanderen.

Bescherming persoonsgegeven

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij garanderen u dat wij alle gegevens die u aan ons verstrekt, absoluut vertrouwelijk behandelen en niet aan derden overdragen. Uw gegevens worden in ons bedrijf elektronisch opgeslagen, met als doel om onze uitgebreide serviceverlening aan u te kunnen garanderen. Deze gegevensopslag is onderworpen aan de wettelijke bepalingen ter behartiging van uw en onze belangen, in overeenstemming met de bepalingen van de ‘Datenschutzgesetz’ (Wet bescherming persoonsgegevens) van de Bondsrepubliek Duitsland.

Copyright

Alle gegevens (teksten, afbeeldingen, lay-out, technieken, databases) van deze website genieten auteursrechtelijke bescherming. Het reproduceren, verspreiden en/of openbaarmaken, in het bijzonder het zonder toestemming overnemen op een website, geheel of gedeeltelijk, is zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet toegestaan. Indien u inhoud van onze internetpresentatie buiten onze website zou willen gebruiken, kunt u zich onder vermelding van het gebruiksdoel tot ons wenden.

">

Algemene opmerkingen


Algemeen

U kunt deze website met vrijwel elk bladerprogramma (‘browser’) bekijken. Voor een optimale weergave bevelen wij echter de volgende specificaties aan:
  • Browser: Firefox 2.0
  • Beeldschermresolutie: 1024x768 pixels.
  • Om de pagina’s correct weer te geven, moet in uw browser JavaScript geactiveerd zijn.
Deze internetsite gebruikt naast de klassieke elementen zoals de programmeertaal HTML op sommige pagina's ook geavanceerdere functies, die voor u het verblijf op onze site moeten veraangenamen. Daartoe behoren o.a. technieken zoals JavaScript. Mocht u hierdoor problemen ervaren bij de weergave van de webpagina’s, dan kunt u in de helpteksten tips voor oplossingen vinden.

Links

Verwijzingen, ook wel hyperlinks of kortweg links genoemd, herkent u op onze pagina's steeds door de weergave in blauwe tekst. Bij links naar externe wegpagina’s, dus pagina’s buiten de websites van Waldmann en dochterondernemingen, geldt het volgende: Wij hebben deze links zorgvuldig geselecteerd en willen u daarmee interessante informatie geven. Het Landesgericht Hamburg heeft echter in een vonnis van 12-05-1998 echter uitgesproken dat men door het aanbrengen of openbaren van links ook verantwoording moet dragen voor de inhoud van de pagina’s waarnaar gelinkt wordt. Dit kan - zo stelde deze rechtbank - alleen worden voorkomen indien men zich uitdrukkelijk van de inhoud van de gelinkte pagina resp. van de gehele website distantieert. Daarom benadrukken we op deze plaats uitdrukkelijk, dat wij generlei invloed hebben op de vormgeving en inhouden van gelinkte pagina’s, en dat wij ons in juridische zin van de inhoud van de gelinkte pagina's inclusief alle onderpagina’s distantiëren.

Van de redactie

Het informatieaanbod van Herbert Waldmann GmbH & Co. KG op deze server is met zorgvuldigheid samengesteld en wordt doorlopend bijgewerkt. Desondanks kunnen wij de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud niet garanderen.

Bescherming persoonsgegeven

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij garanderen u dat wij alle gegevens die u aan ons verstrekt, absoluut vertrouwelijk behandelen en niet aan derden overdragen. Uw gegevens worden in ons bedrijf elektronisch opgeslagen, met als doel om onze uitgebreide serviceverlening aan u te kunnen garanderen. Deze gegevensopslag is onderworpen aan de wettelijke bepalingen ter behartiging van uw en onze belangen, in overeenstemming met de bepalingen van de ‘Datenschutzgesetz’ (Wet bescherming persoonsgegevens) van de Bondsrepubliek Duitsland.

Copyright

Alle gegevens (teksten, afbeeldingen, lay-out, technieken, databases) van deze website genieten auteursrechtelijke bescherming. Het reproduceren, verspreiden en/of openbaarmaken, in het bijzonder het zonder toestemming overnemen op een website, geheel of gedeeltelijk, is zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet toegestaan. Indien u inhoud van onze internetpresentatie buiten onze website zou willen gebruiken, kunt u zich onder vermelding van het gebruiksdoel tot ons wenden.

Lettergrootte